https://cestazvuku.webnode.cz/tabory/

Tábory

nejen bubenický kruh a skupinové bubnování

Bubny, etnické nástroje, různé píšťaly a další... Program pro děti na celý den, na pár hodin. Zahrát si, zabubnovat nebo vyrobit si vlastní nástroje.

To vše můžeme zažít společně, kdy za Vámi přijedu na Váš tábor.

https://cestazvuku.webnode.cz/tabory/